امروز : 1399/03/13

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
علی اصغر یوسف نژاد
ساري و ميان‌دورود

نمایش گزارش
علیم یارمحمدی
زاهدان

نمایش گزارش
علی وقف چی
زنجان و طارم

نمایش گزارش
محمد وحدتی هلان
بستان آباد

نمایش گزارش
حسین هاشمی تختی نژاد
بندرعباس ،قشم، ابوموسي، حاجي آباد و خمير

نمایش گزارش
حسن نوروزی
رباط كريم و بهارستان

نمایش گزارش
سیدحسین نقوی حسینی
ورامين ، پیشوا و قرچک

نمایش گزارش
علی نجفی خوشرودی
بابل

نمایش گزارش

صفحه 1 از 12