امروز : 1399/03/13

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
هادی قوامی
اسفراين

نمایش گزارش
احمد سالک کاشانی
اصفهان

نمایش گزارش
حسن کامران دستجردی
اصفهان

نمایش گزارش
حمداله کریمی
بيجار

نمایش گزارش
یحیی کمالی پور
جيرفت و عنبر آباد

نمایش گزارش
مصطفی کواکبیان
تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

نمایش گزارش
محمدجواد کولیوند
كرج ، اشتهارد و فردیس

نمایش گزارش
محسن کوهکن ریزی
لنجان

نمایش گزارش

صفحه 9 از 12