امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
مجتبی ذوالنوری
قم

نمایش گزارش
حبیب‌ الله دهمرده
زابل، زهك، هيرمند و نیمروز و هامون

نمایش گزارش
عبدالحمید خدری
بوشهر و گناوه و ديلم

نمایش گزارش
بشیر خالقی
خلخال و كوثر

نمایش گزارش
روح اله حضرت پورطلاتپه
اروميه

نمایش گزارش
سیدجواد حسینی کیا
سنقر

نمایش گزارش
محمد حسن نژاد
مرند و جلفا

نمایش گزارش
ابوالفضل حسن بیگی
دامغان

نمایش گزارش

صفحه 8 از 12