امروز : 1399/03/13

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
عین اله شریف پور
ماكو و چالدران و پلدشت و شوط

نمایش گزارش
محمود شکری
طوالش و رضوانشهر و ماسال

نمایش گزارش
حسینعلی شهریاری
زاهدان

نمایش گزارش
محمود صادقی
تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

نمایش گزارش
اسداله عباسی
رودسر و املش

نمایش گزارش
عبدالرضا عزیزی
شيروان

نمایش گزارش
بیت اله عبدالهی
اهر و هريس

نمایش گزارش
سیداحسن علوی
سنندج و ديواندره و كامياران

نمایش گزارش

صفحه 7 از 12