امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
فرهاد فلاحتی
قائنات و زیرکوه

نمایش گزارش
محمدحسین فرهنگی
تبريز و آذرشهر و اسكو

نمایش گزارش
فردین فرمند
ميانه

نمایش گزارش
احمد علی رضا بیگی
تبريز و آذرشهر و اسكو

نمایش گزارش
سیداحسن علوی
سنندج و ديواندره و كامياران

نمایش گزارش
بیت اله عبدالهی
اهر و هريس

نمایش گزارش
عبدالرضا عزیزی
شيروان

نمایش گزارش
اسداله عباسی
رودسر و املش

نمایش گزارش

صفحه 5 از 12