امروز : 1399/03/13

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
بشیر خالقی
خلخال و كوثر

نمایش گزارش
عبدالحمید خدری
بوشهر و گناوه و ديلم

نمایش گزارش
حبیب‌ الله دهمرده
زابل، زهك، هيرمند و نیمروز و هامون

نمایش گزارش
مجتبی ذوالنوری
قم

نمایش گزارش
محمدابراهیم رضائی
خمين

نمایش گزارش
عبداله رضیان
قائم شهر ،سوادكوه ،جويبار سیمرغ و سوادکوه شمالی

نمایش گزارش
اکبر رنجبرزاده
اسدآباد

نمایش گزارش
سیده حمیده زرآبادی
قزوين و آبيك و البرز

نمایش گزارش

صفحه 5 از 12