امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
حمداله کریمی
بيجار

نمایش گزارش
حسن کامران دستجردی
اصفهان

نمایش گزارش
احمد سالک کاشانی
اصفهان

نمایش گزارش
هادی قوامی
اسفراين

نمایش گزارش
علی قربانی
بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان

نمایش گزارش
سیداحسان قاضی زاده هاشمی
فريمان و سرخس و بخشهاي احمد آباد و رضويه

نمایش گزارش
نادر قاضی پور
اروميه

نمایش گزارش
حمیدرضا فولادگر
اصفهان

نمایش گزارش

صفحه 4 از 12