امروز : 1399/03/13

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
عباسعلی پوربافرانی
نائين و خور و بيابانك

نمایش گزارش
جمشید جعفرپور
لارستان و خنج و گراش

نمایش گزارش
جلیل رحیمی جهان آبادی
تربت‌جام و تايباد و باخرز

نمایش گزارش
حسینعلی حاجی
شاهين شهر و ميمه و برخوار

نمایش گزارش
ابوالفضل حسن بیگی
دامغان

نمایش گزارش
محمد حسن نژاد
مرند و جلفا

نمایش گزارش
سیدجواد حسینی کیا
سنقر

نمایش گزارش
روح اله حضرت پورطلاتپه
اروميه

نمایش گزارش

صفحه 4 از 12