امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
علی محمد شاعری
بهشهر و نكا و گلوگاه

نمایش گزارش
سهراب گیلانی
شوشتر و گتوند

نمایش گزارش
علی گلمرادی
بندرماهشهر، اميديه، هنديجان و بخش جولکی

نمایش گزارش
حمید گرمابی
نيشابور و فيروزه

نمایش گزارش
محسن کوهکن ریزی
لنجان

نمایش گزارش
محمدجواد کولیوند
كرج ، اشتهارد و فردیس

نمایش گزارش
مصطفی کواکبیان
تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

نمایش گزارش
یحیی کمالی پور
جيرفت و عنبر آباد

نمایش گزارش

صفحه 3 از 12