امروز : 1399/03/13

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
صدیف بدری
اردبيل و نمين و نير و سرعين

نمایش گزارش
شهروز برزگر کلشانی
سلماس

نمایش گزارش
علاءالدین بروجردی
بروجرد

نمایش گزارش
حمید بنائی
گناباد و بجستان

نمایش گزارش
سیدهادی بهادری
اروميه

نمایش گزارش
حسن بهرام نیا
نهاوند

نمایش گزارش
محمود بهمنی
ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان

نمایش گزارش
محمد بیرانوندی
خرم‌آباد و دوره

نمایش گزارش

صفحه 3 از 12