امروز : 1399/03/13

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
سلام امینی
ايلام، ايوان، چرداول، مهران و ملكشاهي و سیروان

نمایش گزارش
سیدحمزه امینی
هشترود و چاراويماق

نمایش گزارش
احمد انارکی محمدی
رفسنجان و انار

نمایش گزارش
رضا انصاری
داراب و زرين دشت

نمایش گزارش
روح اله بابائی صالح
بوئين زهرا و آوج

نمایش گزارش
یوناتن بت کلیا
مسيحيان آشوري و كلداني

نمایش گزارش
علی اکبری بجنورد
بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان

نمایش گزارش
علی بختیاری
بافت و رابر و ارزوئيه

نمایش گزارش

صفحه 2 از 12