امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
احد آزادی خواه
ملایر

کمیسیون فرهنگی فراکسیون فرهنگ
نمایش گزارش
سید محمد جواد ابطحی
خميني شهر

نمایش گزارش
علی ابراهیمی
شازند

نمایش گزارش
احمد امیر آبادی فراهانی 1
قم

نمایش گزارش

صفحه 12 از 12