امروز : 1399/03/13

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
حمید گرمابی
نيشابور و فيروزه

نمایش گزارش
علی گلمرادی
بندرماهشهر، اميديه، هنديجان و بخش جولکی

نمایش گزارش
سهراب گیلانی
شوشتر و گتوند

نمایش گزارش
علی محمد شاعری
بهشهر و نكا و گلوگاه

نمایش گزارش
اقبال محمدیان
رامهرمز و رامشير

نمایش گزارش
محمد محمودی شاه نشین
شهريار و قدس و ملارد

نمایش گزارش
اصغر مسعودی
ني ريز و استهبان

نمایش گزارش
عبدالرضا مصری
كرمانشاه

نمایش گزارش

صفحه 10 از 12