امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
احمد امیر آبادی فراهانی 1
قم

نمایش گزارش
علی ابراهیمی
شازند

نمایش گزارش
سید محمد جواد ابطحی
خميني شهر

نمایش گزارش
احد آزادی خواه
ملایر

کمیسیون فرهنگی فراکسیون فرهنگ
نمایش گزارش
علی اسماعیلی
نور و محمودآباد

نمایش گزارش
سیدحسین افضلی
اقليد

نمایش گزارش
سکینه الماسی
دیر، کنگان وجم و عسلویه

نمایش گزارش
محمدرضا امیرحسنخانی
فردوس و سرايان و طبس و بشرويه

نمایش گزارش

صفحه 1 از 12