امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;
جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات

محمدرضا امیرحسنخانی

خراسان جنوبی

فردوس و سرايان و طبس و بشرويه

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

محمدرضا ملکشاهی راد

لرستان

خرم‌آباد و دوره

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

محمود بهمنی

البرز

ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

محمود شکری

گیلان

طوالش و رضوانشهر و ماسال

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

محمود صادقی

تهران

تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

مصطفی کواکبیان

تهران

تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

نادر قاضی پور

آذربایجان غربی

اروميه

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

هادی قوامی

خراسان شمالی

اسفراين

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

یحیی کمالی پور

کرمان

جيرفت و عنبر آباد

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

یوناتن بت کلیا

اقلیت دینی

مسيحيان آشوري و كلداني

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

صفحه 8 از 8