امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;
جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات

فردین فرمند

آذربایجان شرقی

ميانه

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

محسن کوهکن ریزی

اصفهان

لنجان

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

محمد اسماعیل سعیدی

آذربایجان شرقی

تبريز و آذرشهر و اسكو

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

محمد بیرانوندی

لرستان

خرم‌آباد و دوره

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

محمد حسن نژاد

آذربایجان شرقی

مرند و جلفا

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

محمد محمودی شاه نشین

تهران

شهريار و قدس و ملارد

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

محمد وحدتی هلان

آذربایجان شرقی

بستان آباد

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

محمدابراهیم رضائی

مرکزی

خمين

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

محمدجواد کولیوند

البرز

كرج ، اشتهارد و فردیس

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

محمدحسین فرهنگی

آذربایجان شرقی

تبريز و آذرشهر و اسكو

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

صفحه 7 از 8