امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;
جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات

علاءالدین بروجردی

لرستان

بروجرد

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

علی اسماعیلی

مازندران

نور و محمودآباد

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

علی ابراهیمی

مرکزی

شازند

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

علی اصغر یوسف نژاد

مازندران

ساري و ميان‌دورود

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

علی قربانی

خراسان شمالی

بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

علی محمد شاعری

مازندران

بهشهر و نكا و گلوگاه

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

علی نجفی خوشرودی

مازندران

بابل

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

علی وقف چی

زنجان

زنجان و طارم

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

علیم یارمحمدی

سیستان و بلوچستان

زاهدان

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

عین اله شریف پور

آذربایجان غربی

ماكو و چالدران و پلدشت و شوط

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

صفحه 6 از 8