امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;
جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات

سلام امینی

ایلام

ايلام، ايوان، چرداول، مهران و ملكشاهي و سیروان

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

سهراب گیلانی

خوزستان

شوشتر و گتوند

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

سید محمد جواد ابطحی

اصفهان

خميني شهر

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

سیدابوالفضل موسوی بیوکی

یزد

يزد، اشكذر،بخش ندوشن و دهستان سورك

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

سیداحسن علوی

کردستان

سنندج و ديواندره و كامياران

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

سیدجواد حسینی کیا

کرمانشاه

سنقر

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

سیدحسین نقوی حسینی

تهران

ورامين ، پیشوا و قرچک

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

سیدحمزه امینی

آذربایجان شرقی

هشترود و چاراويماق

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

سیدناصر موسوی لارکانی

اصفهان

فلاورجان

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

سیده حمیده زرآبادی

قزوین

قزوين و آبيك و البرز

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

صفحه 4 از 8