امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;
جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات

بشیر خالقی

اردبیل

خلخال و كوثر

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

بیت اله عبدالهی

آذربایجان شرقی

اهر و هريس

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

جلیل رحیمی جهان آبادی

خراسان رضوی

تربت‌جام و تايباد و باخرز

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

جمشید جعفرپور

فارس

لارستان و خنج و گراش

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

حبیب‌ الله دهمرده

سیستان و بلوچستان

زابل، زهك، هيرمند و نیمروز و هامون

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

حسن بهرام نیا

همدان

نهاوند

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

حسن سلیمانی

کرمانشاه

كنگاور و صحنه و هرسين

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

حسن کامران دستجردی

اصفهان

اصفهان

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

حسن نوروزی

تهران

رباط كريم و بهارستان

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

حسین هاشمی تختی نژاد

هرمزگان

بندرعباس ،قشم، ابوموسي، حاجي آباد و خمير

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

صفحه 2 از 8