امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;
جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات

عین اله شریف پور

آذربایجان غربی

ماكو و چالدران و پلدشت و شوط

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

فاطمه سعیدی

تهران

تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

فردین فرمند

آذربایجان شرقی

ميانه

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

فرهاد فلاحتی

خراسان جنوبی

قائنات و زیرکوه

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

محسن کوهکن ریزی

اصفهان

لنجان

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

محمد اسماعیل سعیدی

آذربایجان شرقی

تبريز و آذرشهر و اسكو

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

محمد بیرانوندی

لرستان

خرم‌آباد و دوره

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

محمد حسن نژاد

آذربایجان شرقی

مرند و جلفا

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

محمد محمودی شاه نشین

تهران

شهريار و قدس و ملارد

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

محمد وحدتی هلان

آذربایجان شرقی

بستان آباد

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

صفحه 7 از 9