امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;
جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات

سیدهادی بهادری

آذربایجان غربی

اروميه

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

شمس اله شریعت نژاد

مازندران

تنکابن، رامسر و عباس آباد

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

شهاب نادری

کرمانشاه

پاوه، جوانرود، ثلاث باباجاني، روانسر

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

شهروز برزگر کلشانی

آذربایجان غربی

سلماس

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

صدیف بدری

اردبیل

اردبيل و نمين و نير و سرعين

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

طیبه سیاوشی شاه عنایتی

تهران

تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

عباسعلی پوربافرانی

اصفهان

نائين و خور و بيابانك

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

عبدالحمید خدری

بوشهر

بوشهر و گناوه و ديلم

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

عبدالرضا مصری

کرمانشاه

كرمانشاه

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

عبداله رضیان

مازندران

قائم شهر ،سوادكوه ،جويبار سیمرغ و سوادکوه شمالی

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

صفحه 5 از 9