امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;
جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات

سلام امینی

ایلام

ايلام، ايوان، چرداول، مهران و ملكشاهي و سیروان

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

سهراب گیلانی

خوزستان

شوشتر و گتوند

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

سید محمد جواد ابطحی

اصفهان

خميني شهر

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

سیدابوالفضل موسوی بیوکی

یزد

يزد، اشكذر،بخش ندوشن و دهستان سورك

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

سیداحسن علوی

کردستان

سنندج و ديواندره و كامياران

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

سیدجواد حسینی کیا

کرمانشاه

سنقر

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

سیدحسین نقوی حسینی

تهران

ورامين ، پیشوا و قرچک

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

سیدحمزه امینی

آذربایجان شرقی

هشترود و چاراويماق

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

سیدناصر موسوی لارکانی

اصفهان

فلاورجان

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

سیده حمیده زرآبادی

قزوین

قزوين و آبيك و البرز

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

صفحه 4 از 9