امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;
جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات

حسینعلی حاجی

اصفهان

شاهين شهر و ميمه و برخوار

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

حسینعلی شهریاری

سیستان و بلوچستان

زاهدان

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

حمید بنائی

خراسان رضوی

گناباد و بجستان

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

حمید گرمابی

خراسان رضوی

نيشابور و فيروزه

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

حمیدرضا فولادگر

اصفهان

اصفهان

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

رضا انصاری

فارس

داراب و زرين دشت

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

روح اله بابائی صالح

قزوین

بوئين زهرا و آوج

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

روح اله حضرت پورطلاتپه

آذربایجان غربی

اروميه

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

زهرا سعیدی مبارکه

اصفهان

مباركه

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

سکینه الماسی

بوشهر

دیر، کنگان وجم و عسلویه

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

صفحه 3 از 9