امروز : 1399/01/19

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
احمد امیر آبادی فراهانی
قم

نمایش گزارش
علی ابراهیمی
شازند

نمایش گزارش
سید محمد جواد ابطحی
خميني شهر

نمایش گزارش
احد آزادی خواه
ملایر

کمیسیون فرهنگی فراکسیون فرهنگ
نمایش گزارش
علی اسماعیلی
نور و محمودآباد

نمایش گزارش
سیدحسین افضلی
اقليد

نمایش گزارش
سکینه الماسی
دیر، کنگان وجم و عسلویه

نمایش گزارش
محمدرضا امیرحسنخانی
فردوس و سرايان و طبس و بشرويه

نمایش گزارش

صفحه 1 از 12