امروز : 1397/10/29

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:

نماینده موضوع گزارشات

علی محمد شاعری

مازندران

بهشهر و نكا و گلوگاه

نمایش گزارش

علی نجفی خوشرودی

مازندران

بابل

نمایش گزارش

علی وقف چی

زنجان

زنجان و طارم

نمایش گزارش

علیم یارمحمدی

سیستان و بلوچستان

زاهدان

نمایش گزارش

عین اله شریف پور

آذربایجان غربی

ماكو و چالدران و پلدشت و شوط

نمایش گزارش

فاطمه سعیدی

تهران

تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

نمایش گزارش

فردین فرمند

آذربایجان شرقی

ميانه

نمایش گزارش

فرهاد فلاحتی

خراسان جنوبی

قائنات و زیرکوه

نمایش گزارش

صفحه 9 از 12