امروز : 1397/10/29

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:

نماینده موضوع گزارشات

شهروز برزگر کلشانی

آذربایجان غربی

سلماس

نمایش گزارش

صدیف بدری

اردبیل

اردبيل و نمين و نير و سرعين

نمایش گزارش

طیبه سیاوشی شاه عنایتی

تهران

تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

نمایش گزارش

عباسعلی پوربافرانی

اصفهان

نائين و خور و بيابانك

نمایش گزارش

عبدالحمید خدری

بوشهر

بوشهر و گناوه و ديلم

نمایش گزارش

عبدالرضا عزیزی

خراسان شمالی

شيروان

نمایش گزارش

عبدالرضا مصری

کرمانشاه

كرمانشاه

نمایش گزارش

عبداله رضیان

مازندران

قائم شهر ،سوادكوه ،جويبار سیمرغ و سوادکوه شمالی

نمایش گزارش

صفحه 7 از 12