امروز : 1397/10/29

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:

نماینده موضوع گزارشات

حمداله کریمی

کردستان

بيجار

نمایش گزارش

حمید بنائی

خراسان رضوی

گناباد و بجستان

نمایش گزارش

حمید گرمابی

خراسان رضوی

نيشابور و فيروزه

نمایش گزارش

حمیدرضا فولادگر

اصفهان

اصفهان

نمایش گزارش

رضا انصاری

فارس

داراب و زرين دشت

نمایش گزارش

روح اله بابائی صالح

قزوین

بوئين زهرا و آوج

نمایش گزارش

روح اله حضرت پورطلاتپه

آذربایجان غربی

اروميه

نمایش گزارش

زهرا سعیدی مبارکه

اصفهان

مباركه

نمایش گزارش

صفحه 4 از 12