امروز : 1397/10/29

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:

نماینده موضوع گزارشات

حبیب‌ الله دهمرده

سیستان و بلوچستان

زابل، زهك، هيرمند و نیمروز و هامون

نمایش گزارش

حسن بهرام نیا

همدان

نهاوند

نمایش گزارش

حسن سلیمانی

کرمانشاه

كنگاور و صحنه و هرسين

نمایش گزارش

حسن کامران دستجردی

اصفهان

اصفهان

نمایش گزارش

حسن نوروزی

تهران

رباط كريم و بهارستان

نمایش گزارش

حسین هاشمی تختی نژاد

هرمزگان

بندرعباس ،قشم، ابوموسي، حاجي آباد و خمير

نمایش گزارش

حسینعلی حاجی

اصفهان

شاهين شهر و ميمه و برخوار

نمایش گزارش

حسینعلی شهریاری

سیستان و بلوچستان

زاهدان

نمایش گزارش

صفحه 3 از 12