امروز : 1397/10/29

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:

نماینده موضوع گزارشات

اصغر مسعودی

فارس

ني ريز و استهبان

نمایش گزارش

اصغر سلیمی

اصفهان

سميرم

نمایش گزارش

اقبال محمدیان

خوزستان

رامهرمز و رامشير

نمایش گزارش

اکبر رنجبرزاده

همدان

اسدآباد

نمایش گزارش

بشیر خالقی

اردبیل

خلخال و كوثر

نمایش گزارش

بیت اله عبدالهی

آذربایجان شرقی

اهر و هريس

نمایش گزارش

جلیل رحیمی جهان آبادی

خراسان رضوی

تربت‌جام و تايباد و باخرز

نمایش گزارش

جمشید جعفرپور

فارس

لارستان و خنج و گراش

نمایش گزارش

صفحه 2 از 12