امروز : 1398/06/04

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
احد آزادی خواه
ملایر

کمیسیون فرهنگی فراکسیون فرهنگ
نمایش گزارش
سید محمد جواد ابطحی
خميني شهر

نمایش گزارش
علی ابراهیمی
شازند

نمایش گزارش
احمد امیر آبادی فراهانی
قم

نمایش گزارش

صفحه 12 از 12