امروز : 1398/06/04

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;
جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات

فاطمه سعیدی

تهران

تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

فردین فرمند

آذربایجان شرقی

ميانه

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

فرهاد فلاحتی

خراسان جنوبی

قائنات و زیرکوه

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

محسن کوهکن ریزی

اصفهان

لنجان

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

محمد اسماعیل سعیدی

آذربایجان شرقی

تبريز و آذرشهر و اسكو

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

محمد بیرانوندی

لرستان

خرم‌آباد و دوره

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

محمد حسن نژاد

آذربایجان شرقی

مرند و جلفا

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

محمد محمودی شاه نشین

تهران

شهريار و قدس و ملارد

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

محمد وحدتی هلان

آذربایجان شرقی

بستان آباد

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

محمدابراهیم رضائی

مرکزی

خمين

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

صفحه 7 از 9