امروز : 1398/06/04

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;
جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات

علی اسماعیلی

مازندران

نور و محمودآباد

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

علی بختیاری

یزد

بافت و رابر و ارزوئيه

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

علی ابراهیمی

مرکزی

شازند

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

علی اصغر یوسف نژاد

مازندران

ساري و ميان‌دورود

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

علی قربانی

خراسان شمالی

بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

علی محمد شاعری

مازندران

بهشهر و نكا و گلوگاه

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

علی نجفی خوشرودی

مازندران

بابل

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

علی وقف چی

زنجان

زنجان و طارم

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

علیم یارمحمدی

سیستان و بلوچستان

زاهدان

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

عین اله شریف پور

آذربایجان غربی

ماكو و چالدران و پلدشت و شوط

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

صفحه 6 از 9